Lembaran Imbangan Adalah: Definisi, Fungsi, Bentuk dan Contohnya

kunci kira-kira adalah

Neraca adalah sebahagian daripada penyata kewangan entiti yang dihasilkan dalam tempoh perakaunan yang menunjukkan kedudukan kewangan pada akhir tempoh .

Istilah kunci kira-kira mungkin tidak asing lagi bagi anda yang berada dalam dunia perakaunan.

Kunci kira-kira adalah bahagian penting dalam penyata kewangan syarikat, yang mengandungi maklumat mengenai aset, liabiliti, dan ekuiti pemegang saham pada akhir tempoh perakaunan syarikat.

Laporan ini mesti disiapkan oleh entiti perniagaan atau syarikat kerana menjadi panduan dalam menentukan keputusan perniagaan.

Memahami kunci kira-kira mengikut pelbagai sumber

 • Neraca berdasarkan pengetahuan perakaunan

  A kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan entiti dihasilkan dalam tempoh perakaunan yang menunjukkan kedudukan kewangan entiti pada akhir tempoh itu.

 • Menurut Munawir

  The kunci kira-kira adalah laporan yang membentangkan sumber ekonomi syarikat atau aset, liabiliti atau hutang, dan hak-hak pemilik syarikat yang tertanam dalam syarikat atau modal pemilik pada masa yang tertentu.

 • Menurut James C Van Harne

  Lembaran imbangan adalah ringkasan kedudukan kewangan syarikat pada tarikh tertentu yang menunjukkan jumlah aset dengan jumlah liabiliti ditambah jumlah ekuiti pemilik.

Unsur-unsur dalam Lembaran Imbangan

1. Aset / harta benda

Aset / aset adalah aset yang dimiliki oleh entiti perniagaan, dalam bentuk tunai, penghutang, tanah, mesin, dan sebagainya.

Jenis aset terbahagi kepada 3 jenis, iaitu:

 • Aset semasa
 • Aset tetap
 • Aset tidak ketara.

2. Liabiliti / hutang

Liabiliti / hutang adalah tanggungjawab syarikat kepada pihak lain yang mesti dibayar, dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Baca juga: Jenama Tepung Gandum Terbaik yang Disyorkan

Liabiliti boleh dibahagikan kepada dua, iaitu liabiliti jangka pendek dan liabiliti jangka panjang.

3. Ekuiti

Modal atau ekuiti adalah wang atau barang yang dijadikan asas untuk menjalankan kerja.

Ekuiti adalah perbezaan antara aset tolak liabiliti, sehingga sering disebut sebagai aset bersih.

Fungsi Imbangan Kewangan

Fungsi kunci kira-kira adalah untuk menilai kesihatan kewangan syarikat, meramalkan aliran tunai masa depan dan menganalisis kecairan dan fleksibiliti kewangan syarikat.

Selain itu, kunci kira-kira juga berfungsi sebagai berikut:

 • Alat yang digunakan untuk menganalisis perubahan keadaan kewangan syarikat secara berkala dari tahun ke tahun.

  Oleh itu, dari kunci kira-kira kita (syarikat) dapat mengetahui bagaimana perkembangan syarikat dilihat dari keadaan kewangannya.

 • Alat untuk menganalisis kecairan (kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam dana cair atau cair).

  Suatu entiti perniagaan sehingga diketahui kemampuan syarikat untuk melaksanakan kewajibannya dengan aset cair.

 • Alat untuk menganalisis kemampuan syarikat untuk melunaskan hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo.

  Kunci kira-kira sangat penting untuk melihat sama ada syarikat dapat membayar hutang jangka pendek dengan melihat asetnya dan dibandingkan dengan liabiliti atau liabiliti.

Bentuk Imbangan Kewangan

Dalam membentangkan penyata kewangan, kunci kira-kira mempunyai dua bentuk persembahan, iaitu borang Stafel (laporan) dan Skontro (akaun).

1. Bentuk Skontro (Akaun)

Neraca dalam bentuk Skontro menyajikan akaun dua sisi atau sampingan.

Di sebelah kanan adalah komponen liabiliti, yang mengandungi modal dan liabiliti. Sementara itu, di sebelah kiri adalah aset, iaitu semua akaun yang diklasifikasikan sebagai aset.

Contoh imbangan bentuk Skontro

Original text


kunci kira-kira adalah

3. Bentuk Kakitangan (Laporan)

Neraca stafel dibuat secara berurutan, bermula dari aset, liabiliti, dan modal.

Bentuk kakitangan mempunyai bentuk memanjang dan sesuai untuk syarikat yang mempunyai banyak akaun.

Baca juga: Fungsi Cukai Adalah: Fungsi, dan Jenis [LENGKAP]

Contoh borang kunci kira-kira Stafel

kunci kira-kira adalah