Formula Derivatif untuk Trigonometri: Perbincangan dan Contoh Lengkap

formula terbitan trigonometri

Rumus derivatif trigonometri mengandungi persamaan terbitan yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sec dan fungsi trigonometri lain. Lebih lanjut mengenai formula derivatif trigonometri adalah seperti berikut.

Siapa yang merasakan bahawa Trigonometri sukar? Dan berfikir bahawa Derivatif itu sukar? Nah, sekarang, apa yang berlaku sekiranya Trigonometri dan Derivatif bersatu? Auto pening atau tidak.

Tidak, tidak, kali ini kita akan membincangkan penyatuan dua perkara yang biasanya disebut sebagai Turunan Trigonometri .

Fungsi trigonometri derivatif, iaitu proses matematik untuk mencari turunan fungsi trigonometri atau kadar perubahan yang berkaitan dengan pemboleh ubah.

Andaikan terbitan f (x) ditulis f '(a), yang bermaksud kadar perubahan fungsi pada titik a. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan ialah sin x, cos x, tan x.

Derivatif fungsi trigonometri

Derivatif fungsi trigonometri diperoleh dari had fungsi trigonometri. Kerana derivatif adalah bentuk had khas.

Berdasarkan ini, rumusan turunan fungsi trigonometri diperoleh seperti berikut:

formula terbitan trigonometri

A. Perluasan Rumus untuk Derivatif Trig Fungsi I

Sekiranya u adalah fungsi yang boleh diturunkan berkenaan dengan x , di mana u 'adalah turunan u berkenaan dengan x , maka formula untuk derivatifnya adalah:

B. Perluasan Rumus Derivatif untuk Fungsi Trigonometri II

Katakan pemboleh ubah sudut trigonometri (ax + b ), di mana a dan b adalah nombor nyata dengan ≠ 0 , maka terbitan fungsi trigonometri adalah,

formula terbitan trigonometri

C. Fungsi Derivatif

Berikut adalah jadual formula fungsi yang berasal

formula terbitan trigonometri

Contoh Fungsi Derivatif Trig

1. Cari terbitan y = cosx ^ 2

Penyelesaian:

Sebagai contoh:

formula terbitan trigonometri

jadi itu

formula terbitan trigonometri

2. Cari terbitan y = saat (1/2 x)

Penyelesaian: 

Sebagai contoh:

jadi itu

3. Tentukan derivatif y = tan (2x + 1)

Penyelesaian:

Sebagai contoh:

Oleh itu

formula terbitan trigonometri

4. Cari terbitan y = sin 7 (4x-3)

Penyelesaian:

Sebagai contoh:

formula terbitan trigonometri

Oleh itu

Semua turunan fungsi trigonometri lingkaran dapat dijumpai dengan menggunakan derivatif   sin (x)   dan  cos (x) . Sementara itu, pencarian derivatif fungsi trigonometri songsang memerlukan perbezaan tersirat dan fungsi trigonometri biasa. 

Baca juga: Contoh Norma Undang-Undang di Sekolah, Rumah dan Masyarakat

Demikian penjelasan mengenai turunan fungsi trigonometri, semoga ini berguna dan sampai jumpa di perbincangan seterusnya.

Sekiranya terdapat perkara yang masih belum jelas atau soalan lain yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, hantarkannya di ruangan komen. Cheriooo ~