Hadis mengenai Kesabaran dan Penjelasannya

hadis mengenai kesabaran

Hadis mengenai kesabaran, Nabi Muhammad SAW. berkata, "Sekiranya kesabaran adalah seorang lelaki, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mulia." dan banyak lagi dalam artikel ini.

Sabar menerima dan menahan semua perkara yang berlaku dalam kehidupan yang baik, cobaan, menjalani ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan.

Semua ujian dalam hidup berlaku dengan kehendak Allah SWT, oleh itu kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Ada dua situasi di mana kita dituntut untuk bersabar, iaitu sabar dalam kepatuhan dan sabar dalam meninggalkan maksiat.

Sabar dalam kepatuhan, kita dituntut secara konsisten untuk bersabar dalam mentaati Allah SWT. Sementara itu, Kesabaran dalam meninggalkan maksiat adalah kita diperintahkan untuk secara konsisten menahan diri dari melanggar perkara yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam bab keempat dari buku Lubbabul Hadith, Imam As-Suyuthi menerangkan hadis-hadis mengenai keutamaan bersabar ketika anda mendapat musibah. Baiklah, apa hadis mengenai keutamaan pesakit ini. Mari lihat penjelasan berikut.

Hadis mengenai Sabar

1. Hadis Pertama

Hadis pertama diceritakan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Abu Ya'la dari sahabat Abu Hurairah ra Imam An-Nawawi:

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sabar adalah ketika kamu pertama kali mengalami musibah."

Hadis ini menjelaskan bahawa kesabaran yang sempurna adalah kesabaran ketika anda pertama kali mengalami musibah kerana dapat dikatakan bahawa kesabaran yang pertama kali adalah kesabaran yang paling sukar diterima.

2. Hadis Kedua

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dari Sayyidah 'Aisyah RA

Nabi Muhammad SAW. berkata, "Sekiranya kesabaran adalah seorang lelaki, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mulia."

3. Hadis Ketiga

Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Sekiranya Allah mengasihi seorang hamba, maka Allah akan mencubanya dengan percubaan yang tidak ada penawarnya, jika dia bersabar maka Dia akan memilihnya, dan jika dia senang, maka Allah akan memilihnya (sangat menyayanginya)."

Baca juga: 9 Contoh Teks Kuliah Ringkas (Pelbagai Topik): Sabar, Syukur, Kematian, dll.

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

4. Hadis Keempat

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Thabari dari sahabat Ibn 'Umar RA

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Tidak ada hamba yang minum satu minuman (menerima malapetaka) yang lebih penting di sisi Allah daripada tegukan berat yang diadakan untuk mencari keredhaan Allah Ta'ala."

5. Hadis Kelima

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kesabaran termasuk dari kesaksian Allah di bumi-Nya, siapa yang menjaganya akan diselamatkan, dan barang siapa membuangnya akan menghancurkannya."

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

6. Hadis Keenam

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah telah memberikan wahyu kepada Musa bin 'Imran as, Wahai Musa, yang tidak senang dengan keputusan-Ku, tidak sabar dengan ujian-Ku, dan tidak bersyukur atas nikmat-Ku, maka biarkan dia keluar dari antara bumi dan langitku, dan biarkan dia mencari Tuhan selain aku untuknya. "

hadis mengenai kesabaran

Rasulullah SAW. berkata, "Allah swt. berkata, "Siapa yang tidak senang dengan keputusan-Ku dan tidak sabar dengan ujian-Ku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain Aku."

7. Hadis Ketujuh

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Sabarlah ketika musibah (dibalas) dengan sembilan ratus darjah."

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

8. Hadis Kelapan

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW. berkata, "Sabar sebentar lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya."

Baca juga: Sujud Sahwi (LENGKAP) - Bacaan, Prosedur, dan Maknanya

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

9. Hadis Kesembilan

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Ada empat jenis kesabaran, sabar dengan perkara yang wajib, sabar dengan musibah, sabar dengan gosip manusia, dan sabar menghadapi kemiskinan. Sabar dengan perkara-perkara yang diharuskan adalah taufiq, sabar dengan musibah adalah pahala, sabar dengan gosip manusia (tanda) dicintai (Allah), dan bersabar dengan kesengsaraan yang menyenangkan hati Allah. "

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

10. Hadis Kesepuluh

hadis mengenai kesabaran

Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Sekiranya malapetaka menimpa seorang hamba di badannya atau anaknya, maka dia menghadapinya dengan kesabaran yang baik, maka Allah pada hari kiamat Allah malu untuk menaikkan timbangan untuknya atau memberinya buku catatan."

Hadis ini belum dijumpai dalam sanad dan perawi, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Batani ketika menjalankan syariah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan riwayatnya.

Itulah penjelasan hadis mengenai keutamaan kesabaran yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuthi dalam bukunya yang berjudul Lubbabul Hadith. Semoga bermanfaat!