Kadar Reaksi: Definisi, Rumus, dan Faktor

kadar tindak balas adalah

Kadar tindak balas adalah kuantiti yang menyatakan bilangan tindak balas kimia yang berlaku setiap unit masa. Kadar tindak balas menyatakan molariti zat terlarut dalam tindak balas yang dihasilkan sesaat tindak balas.

Apabila anda mahu membakar kayu. Kita perlu memotong pokok itu untuk membersihkannya menjadi potongan kayu.

Ini bertujuan untuk memudahkan kadar tindak balas pembakaran. Selain itu, menambahkan soda penaik ke dalam adunan juga membantu doh bertindak balas dengan lebih mudah.

Maksudnya, ada kadar yang menentukan sama ada tindak balas kimia cepat atau lambat. Untuk lebih jelasnya, pertimbangkan penjelasan berikut.

Definisi kadar tindak balas

Kadar tindak balas atau kelajuan tindak balas menyatakan bilangan tindak balas kimia yang berlaku setiap unit masa.

Kadar tindak balas menyatakan molariti zat terlarut dalam tindak balas yang dihasilkan sesaat tindak balas.

Molariti adalah ukuran bilangan mol zat terlarut dalam satu liter larutan yang dilambangkan [X].

Berdasarkan pemahaman di atas, kami menganggap persamaan kimia.

aA + bB → cC + dD

a, b, c, dan d adalah pekali tindak balas, dan A, B, C, dan D adalah bahan yang terlibat dalam tindak balas, [A], [B], [C], dan [D] mewakili kepekatan bahan- bahan-bahan ini. Kadar tindak balas dalam sistem dinyatakan

kadar tindak balas adalah

Lama kelamaan bilangan molekul reaktan A dan B akan menurun dan bilangan molekul produk C dan D akan meningkat.

Selanjutnya, hukum kadar tindak balas menyatakan persamaan yang menunjukkan hubungan atau hubungan antara kadar tindak balas tertentu dan kepekatan reaktan.

Rumus dan Persamaan Kadar Reaksi

Menurut persamaan kimia di atas, hukum persamaan kadar tindak balas adalah seperti berikut:

formula kadar tindak balas adalah

Catatan :

v = kadar tindak balas

k = pemalar kadar tindak balas

x = urutan tindak balas berkenaan dengan A

y = urutan tindak balas berkenaan dengan B

x + y = jumlah urutan tindak balas

Dalam kes ini, nilai untuk pemalar kadar, k dan nilai untuk x dan y ditentukan secara eksperimen, bukan berdasarkan pekali stoikiometrik dari persamaan tindak balas yang setara.

Dalam kadar tindak balas, ada teori yang dapat menjelaskan hal ini, yang disebut teori perlanggaran. Menurut teori ini, tindak balas kimia yang berlaku boleh berlaku kerana zarah-zarah yang bertabrakan.

Baca juga: Haiwan Reptil: Karakteristik, Jenis, dan Contohnya (boleh dikekalkan)

Teori perlanggaran menyatakan bahawa apabila zarah-zarah reaktan yang bersesuaian bertembung satu sama lain, hanya peratusan perlanggaran tertentu yang menyebabkan perubahan kimia nyata atau ketara.

perubahan yang berjaya ini disebut perlanggaran yang berjaya. Perlanggaran yang berjaya mempunyai tenaga yang mencukupi, juga dikenali sebagai tenaga pengaktifan, pada masa perlanggaran untuk memutuskan ikatan yang sudah ada dan membentuk semua ikatan baru.

Ini menghasilkan produk tindak balas. Meningkatkan kepekatan zarah-zarah reaktan atau menaikkan suhu, menimbulkan lebih banyak perlanggaran dan oleh itu perlanggaran yang lebih berjaya, meningkatkan kadar tindak balas.

Mempengaruhi Faktor

Faktor ini membolehkan kita mengawal kadar tindak balas, iaitu untuk memperlambat reaksi yang tidak diingini dan meningkatkan kadar reaksi yang baik.

Faktor-faktor berikut mempengaruhi kadar tindak balas, antara lain:

  1. Kepekatan, semakin tinggi kepekatannya, perlanggaran antara molekul akan lebih kerap dan tindak balas akan berlaku lebih cepat.
  2. Luas permukaan satah sentuhan, semakin luas permukaan zarah, semakin tinggi frekuensi perlanggaran, sehingga tindak balas dapat berlaku lebih cepat.
  3. Suhu, kadar tindak balas akan lebih cepat apabila suhu meningkat.
  4. Catalyst adalah bahan yang dapat mempercepat kadar tindak balas dengan mengurangkan tenaga pengaktifan.

Contoh Masalah Kadar Reaksi

Contoh 1

Ke dalam bilik dengan isipadu 2 liter, 4 mol gas HI dimasukkan yang kemudian terurai menjadi gas H 2  dan I 2 .

Selepas 5 saat, terdapat 1 mol H 2 gas di dalam kebuk . Menentukan kadar tindak balas daripada H 2 pembentukan gas  dan kadar tindak balas penguraian gas HI, masing-masing.

Penyelesaian:

Contoh 2

Tindak balas kimia yang berlaku pada suhu 30 ° C mengambil masa 40 saat. Setiap kenaikan suhu 10 ° C, tindak balas akan dua kali lebih cepat daripada sebelumnya. berapa lama masa yang diperlukan sekiranya suhu dinaikkan hingga 50 ° C.

Baca juga: Idea utama / idea utama adalah ... (Definisi, jenis, dan ciri) SELESAI

Penyelesaian:

Contoh 3

Jika pada N 2  + H 2  → NH 3 reaksi, kadar tindak balas berdasarkan N 2 adalah  dinyatakan sebagai xn dan berdasarkan H 2  dinyatakan sebagai XH, maka persamaan yang betul adalah ...

Penyelesaian:

Jadi, persamaan tindak balas yang tepat untuk menggambarkan tindak balas adalah xN = xH.