Perkakasan Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis dan Contohnya

perkakasan adalah

Perkakasan adalah semua komponen komputer yang berfungsi memproses data dalam proses berkomputer mengikut arahan yang telah ditentukan sehingga output setiap proses berkomputer dapat direalisasikan.

Perkakasan memainkan peranan penting dalam komputer kerana fungsinya memproses maklumat mentah menjadi maklumat baru dan berguna.

Kehilangan salah satu komponen pada perkakasan ini akan menyebabkan pemprosesan data di komputer tidak dapat berjalan dengan baik.

perkakasan adalah

Bagi definisi perkakasan, menurut Sunarto, perkakasan adalah peranti sokongan EDPS ( Electronic Data Processing System ) yang dapat disentuh dan dirasakan.

Selanjutnya, Raya Fahreza menyatakan bahawa definisi perkakasan adalah bahagian komputer yang berfungsi sesuai dengan arahan perisian.

Fungsi Perkakasan

Secara umum, fungsi perkakasan merangkumi yang berikut:

 • Menerima Input

  Fungsi perkakasan untuk menerima input yang dihantar oleh pengguna.

 • Memproses data

  Perkakasan berfungsi untuk memproses data yang diterima menjadi maklumat baru yang berguna dan difahami oleh manusia.

 • Menyediakan Keluaran

  Perkakasan berfungsi untuk memberikan output kepada pengguna setelah pemprosesan input selesai.

  Output ini akan dipaparkan melalui perkakasan khas sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat output yang telah diperoleh.

 • Simpan data

  Perkakasan adalah perkakasan yang berfungsi untuk menyimpan data keluaran yang dihasilkan dan biasanya disimpan di peranti penyimpanan sekunder komputer.

Jenis dan Contoh Perkakasan

Menurut fungsinya, jenis perkakasan adalah seperti berikut:

1. Peranti Input

Peranti input adalah bahagian perkakasan yang berperanan memasukkan data (gambar, teks, video, audio) ke dalam komputer.

Beberapa contoh perkakasan yang disertakan dalam peranti input , seperti:

 • Tetikus, berfungsi untuk menggerakkan kursor.
 • Papan kekunci, berfungsi memasukkan maklumat dalam bentuk angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer.
 • Webcam, yang merupakan alat bantu komunikasi semasa membuat panggilan video.
Baca juga: Bahagian Telinga berserta Gambar dan Penjelasan Fungsinya

2. Peranti Proses

Peranti proses atau alat pemprosesan adalah otak komputer yang berfungsi memproses maklumat yang dimasukkan ke dalam komputer.

Beberapa contoh perkakasan yang disertakan dalam peranti proses , seperti:

 • VGA, berfungsi untuk memproses maklumat dalam bentuk data grafik.
 • RAM, berfungsi untuk menentukan kelajuan akses komputer.
 • CPU, berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur semua proses yang ada di komputer.

3. Peranti Keluaran

Output device atau output device adalah sekeping perkakasan yang berfungsi menghasilkan maklumat atau data baru yang berguna dan difahami oleh pengguna.

Maklumat baru ini dikeluarkan melalui peranti lain yang disambungkan ke komputer seperti monitor, pencetak atau projektor.

Beberapa contoh perkakasan yang disertakan dalam peranti output adalah:

 • Printer, berfungsi untuk mencetak maklumat atau data yang dihasilkan.
 • Monitor, berfungsi untuk menampilkan maklumat baru yang telah diproses sebelumnya sehingga pengguna dapat melihatnya.

4. Unit Penyimpanan

Unit penyimpanan atau peranti simpanan adalah sekeping perkakasan yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer.

Beberapa contoh perkakasan yang disertakan dalam peranti penyimpanan , seperti:

 • Pemacu keras dalaman, berfungsi untuk menyimpan data pada peranti di komputer.
 • Pemacu keras luaran, berfungsi untuk menyimpan data pada peranti di luar komputer. Satu jenis pemacu keras luaran, iaitu denyar.

5. Periferal

Periferal atau tambahan adalah komponen perkakasan yang membantu komputer memproses maklumat yang dimasukkan ke dalam komputer.

Beberapa contoh perkakasan termasuk dalam periferal , seperti:

 • Modem, berfungsi untuk menghubungkan komputer ke rangkaian internet dengan menukar isyarat digital menjadi isyarat analog, dan sebaliknya.