15+ Contoh Surat Akuan Bebas Dadah, Tidak Berkahwin, dll.

contoh surat pernyataan

Contoh Surat Pernyataan - Surat pernyataan sering digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan acara penting yang bersifat rasmi.

Fail bertulis sering digunakan untuk keperluan dalam mendaftarkan acara rasmi. Salah satu fail yang ditulis adalah penyataan diri. Oleh itu, kita akan membincangkan secara terperinci apa itu pernyataan diri dan contoh.

Definisi

Sebelum membuat surat pernyataan, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu penyataan diri. Pada dasarnya, surat pernyataan adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengandungi identiti peribadi dan maklumat mengenai sama ada dia telah melakukan sesuatu atau tidak.

Di samping itu, surat pernyataan juga dapat menjelaskan kesediaan atau kemampuan penulis untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan orang lain.

Biasanya, sijil mesti disertakan dengan duti setem. Ini bertujuan agar maklumat yang ditulis oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Surat Penyataan

Surat pernyataan dibuat dengan maksud atau tujuan yang jelas. Tujuan surat pernyataan secara umum adalah untuk memberikan pernyataan mengenai sesuatu perkara oleh satu pihak kepada pihak lain.

Namun, terdapat beberapa tujuan lain dalam membuat surat pernyataan. Objektif ini adalah:

  1. Sebagai pelengkap syarat pengajuan untuk melepasi tempoh pendidikan atau tempoh perkhidmatan di institusi tertentu.
  2. Memberi maklumat yang berkaitan dengan pekerja bawahan.
  3. Memudahkan untuk memilih kandungan surat masuk.

Contoh Surat Penyataan

Berikut ini adalah kumpulan contoh surat pernyataan supaya anda lebih mudah memahami apa itu surat pernyataan.

Tidak Menggunakan Penyataan Dadah

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertandatangan di bawah:

Nama: Rudi

Alamat: Karang Asem

No KTP: 357990976899

dengan ini menyatakan bahawa saya:

1. Tidak pernah terlibat dalam penggunaan narkotik atau bahan ketagihan lain.

Baca juga: Parabens Adalah: Bahan, Kegunaan dan Kesan

2. Sama sekali tidak pernah terlibat dalam aktiviti untuk menggunakan, memasarkan atau menyebarkan narkotik.

3. Tidak pernah diberhentikan atau dipecat dari status saya sebagai pekerja di agensi tempat saya bekerja sebelum ini.

4. Tidak terlibat dalam aktiviti parti politik sama ada sebagai ahli atau pentadbir.

Inilah pernyataan yang saya buat dengan ketat sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Masuk Sekolah Pelayaran. Saya bersedia menerima akibat undang-undang sekiranya penyataan diri ini kemudiannya salah.

Yogyakarta, 12 Oktober 2015

Rudy

(tandatangan pada Duti Setem):

Surat Penyataan Tidak Berfungsi

SURAT PERNYATAAN TIDAK BOLEH BERFUNGSI

Saya, yang bertandatangan di bawah:

Nama: ………………………………………………………….

Jantina: …………………………………………………………….

Tarikh lahir : …………………………………………………………….

Warganegara : …………………………………………………………….

Agama: …………………………………………………………….

Profesion: …………………………………………………………….

Tidak. KAD PENGENALAN: …………………………………………………………….

Alamat: …………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan dengan jujur ​​bahawa sehingga kini saya belum bekerja.

Oleh itu, saya menulis surat pernyataan ini dan menandatanganinya dengan betul dalam keadaan fikiran dan badan yang sihat dan tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Sekiranya di masa depan surat pernyataan ini tidak benar atau maklumat yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia untuk diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa melibatkan Desa Desa ……………… .. atau Daerah ………………

…………., ……………………………….

Yang Mengetahui, Siapa Yang Mengatakan,

Saksi I: ………………… .. [Setem 6000]

Saksi II: ………………… .. ………………………………

Penyata Bayaran Akaun

SURAT PERNYATAAN HUTANG

Saya, yang bertandatangan di bawah:

Nama: Rudy

Tidak. KTP: 7654383872772112

Alamat: Jalan Mangi 67 Surakarta

Dengan ini menyatakan:

  1. Itu, pada 27 April 2017 saya meminjam wang daripada saudara Abdul Rosyid berjumlah Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan membayar pinjaman dalam tempoh 60 (enam puluh) hari atau jatuh tempo pada 28 Jun 2017;
  2. Manakala, jika pada tarikh akhir saya belum mengembalikan pinjaman saya kepada Abdul Kodir;
  3. Manakala, dengan ini saya meminta pertolongan dari saudara Abdul Rosyid agar dia diberi lanjutan masa untuk melunaskan pinjaman saya. Tarikh akhir adalah untuk 60 (enam puluh hari) lagi atau jatuh tempo pada 27 Ogos 2017;
  4. Sekiranya saya tidak dapat melunaskan pinjaman mengikut tarikh lanjutan masa untuk melunaskan hutang, maka saya bersedia bertanggungjawab secara sah dalam hal ini.
Baca juga: 20+ Manfaat lidah buaya untuk kesihatan dan kecantikan

Oleh itu, saya telah menyiapkan Surat Pernyataan ini tanpa paksaan atau tekanan dari pelbagai pihak.

Medan, 17 Jun 207

Sgd

Irwansyah:

Penyata Pemilikan Aset
Surat Pemilikan Aset
Pengisytiharan Komitmen
Contoh Surat Janji
Surat Bebas Dadah
Surat Bebas Dadah
Pengisytiharan Tingkah Laku
Surat Tingkah Laku
Surat Penyataan Belum Berkahwin
Surat Penyataan Belum Berkahwin
Penyataan Pendidikan Berterusan
Pengisytiharan Komitmen
Surat Akuan Sekolah

PETI SURAT

SURAT PENYATA

TIADA. : B.11-00056 / TU / KET / IV / 2015

Yang bertandatangan di bawah:

Nama: Sri Kulastmi, Mpd

Jawatan: Pengetua

NIK: 777766665554444

Ini menjelaskan bahawa:

Nama: Amin Hermansyah

Nama Bapa: Ismail Habibi

Alamat: Jalan Jambu Mente No 14 Bali

Benarkah pelajar kelas 8A SMAN 4 Bali

Oleh itu sijil dibuat, untuk digunakan dengan betul.

Bali, 16 April 2015

Selamat sejahtera,

Guru Besar

Wahyuningsih, Mpd

NIK: 777766665554444:

Surat Penyata CPNS
Surat Penyata CPNS
Surat Penyataan Kerjasama
Penyataan Kerjasama Perniagaan
Surat Penyata Bukan PKP
Surat Bukan PKP
Sijil Ketulenan Dokumen
Dokumen Ketulenan
Sijil Ketidakupayaan
Sijil Ketidakupayaan

Itulah beberapa contoh surat pernyataan yang biasa digunakan. Semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.