Pembentangan adalah - Tujuan, Faedah, dan Jenis

persembahan adalah

Pembentangan adalah proses menyampaikan idea, produk baru atau hasil kerja yang dipaparkan dan dijelaskan kepada khalayak.

Sudah tentu, kita sering menerangkan atau menjelaskan bahan kepada orang lain. Ini dipanggil persembahan. Pembentangan sering dilakukan sejak zaman sekolah di mana kami belajar.

Sama ada menyampaikan tugasan atau hanya memberi maklumat atau bahan kepada rakan. Bagi anda yang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan persembahan dan kegunaannya, anda boleh membaca penjelasan di bawah:

Definisi

Berdasarkan definisi kamus Oxford, persembahan adalah proses penyampaian idea, produk baru atau hasil kerja yang dipaparkan dan dijelaskan kepada khalayak.

Sementara itu, berdasarkan definisi KBBI (Kamus Bahasa Dunia Besar), persembahan adalah proses memperkenalkan, mempersembahkan, dan / atau mengemukakan sesuatu dalam perbincangan atau forum. 

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahawa persembahan adalah aktiviti bercakap di hadapan khalayak yang bertujuan menyampaikan mesej atau maklumat.

Orang yang memberikan persembahan dipanggil penceramah atau penyampai. Sementara itu, mereka yang mendengar persembahan dipanggil penonton.

Tujuan Pembentangan

persembahan adalah

Tujuan persembahan berbeza-beza, misalnya untuk mempromosikan produk / perkhidmatan (biasanya disampaikan oleh jurujual), untuk memberikan maklumat, misalnya pendidikan bersifat semula jadi, atau untuk meyakinkan orang (biasanya disampaikan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu). Berikut adalah beberapa tujuan persembahan:

1. Menyampaikan maklumat

Maklumat yang disampaikan dapat berupa materi pendidikan, keuangan, atau informasi hanya untuk pemberitahuan. Mesej yang disampaikan boleh bersifat santai, penting atau sulit.

2. Meyakinkan pendengar

Untuk meyakinkan pendengar, persembahan mesti mengandungi maklumat, data, dan bukti yang disusun secara logik.

Baca juga: Memahami Teks Anekdot (LENGKAP): Banyak Ciri, Elemen dan Contoh

3. Memotivasikan pendengar untuk bertindak

Biasanya dilakukan pada persembahan di syarikat. Seorang pemimpin membuat persembahan untuk mengarahkan dan membimbing pekerjanya bekerja dengan optimum.

Pemimpin atau pembentang juga dapat memotivasi pekerja mereka melalui forum ini untuk mencapai matlamat syarikat.

4. Mempromosikan produk / perkhidmatan

Pembentangan boleh dibuat untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan kepada bakal pembeli. Orang yang menjadi penyampai dibekalkan dengan pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu visual untuk memudahkan penyampaian mesej

5. Sampaikan idea / idea

Idea / idea dapat disampaikan melalui persembahan. Apabila syarikat mengalami masalah yang sukar diselesaikan, ia memerlukan orang lain yang dapat memberikan hujah atau idea untuk menyelesaikan masalah yang dikemas dalam bentuk persembahan.

6. Perkenalkan diri anda

Memperkenalkan diri anda juga dapat disampaikan melalui persembahan. Seperti menyebut nama, riwayat hidup, dan data lain sehingga diketahui oleh orang ramai.

Manfaat persembahan adalah ...

persembahan adalah

Sudah tentu, apabila kita mempersembahkan sesuatu atau bahan, kita akan mendapat kelebihan atau faedah. Manfaat yang dapat diperoleh adalah:

Sebagai Bahan Pendedahan

Pembentangan bukan sahaja dilakukan secara lisan, tetapi dapat ditambah dengan persembahan bukan lisan sama ada dalam bentuk gambar atau video. Supaya persembahan yang disampaikan tidak monoton.

Mudah untuk difahami

Lebih baik jika persembahan dilakukan dengan menyampaikan poin-poin penting kepada penonton. Supaya penonton tidak hanya mendengar, tetapi juga membaca apa yang disampaikan.

Mempunyai kesan eksklusif

Bahan persembahan bukan sahaja dapat dipersembahkan di hadapan penonton. Tetapi pembaca juga dapat berkongsi bahan pada sehelai kertas untuk dikongsi dengan khalayak.

Boleh Menjadi Inspirasi

Sekiranya bahan yang disampaikan tidak pernah digunakan oleh orang lain sebelum ini. Cara bercakap, dan gerak isyarat ketika menyampaikan bahan juga dapat menjadi inspirasi bagi penonton.

Baca juga: Apa itu Vertebrata? (Penjelasan dan Pengelasan)

Boleh Dibaca Lagi.

Pembentangan dapat dikongsi dengan mudah dan dibaca semula pada bila-bila masa. Sehingga dapat mempermudah orang lain untuk menyemak isi bahan yang telah disampaikan.

Jenis Pembentangan

Berikut adalah beberapa jenis persembahan yang perlu anda ketahui

Pembentangan yang tidak tepat (impromtutu)

Persembahan ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan, baik tema yang disampaikan atau alat yang digunakan. Pembentangan ini biasanya berlaku apabila pensyarah menunjukkan secara tiba-tiba atau kerana ada maklumat penting yang mesti disampaikan dengan segera.

Persembahan Manuskrip

Dilakukan semasa penutur memberikan persembahan dengan membaca teks dalam bentuk teks. Pembentangan jenis ini dapat membuat penonton bosan kerana penceramah tidak melakukan kontak mata. Supaya pendengar merasa kurang bermotivasi.

Penyampaian Menghafaz (Memoriter)

Ini dilakukan dengan menghafal teks yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, semasa membuat persembahan, penutur tidak membaca skrip.

Persembahan Ekstempore

Di sini penceramah menyediakan bahan dengan membuat perkara penting yang mesti didedahkan kepada penonton. Kemudian dijelaskan secara terperinci semasa pembentangan.

Demikianlah perbincangan mengenai pembentangan, semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.