Pengurusan Risiko: Definisi, Jenis dan Tahap Pengurusan Risiko

pengurusan Risiko

Aktiviti pengurusan risiko yang menyelaraskan risiko dengan mengenal pasti, menganalisis, menilai, dan meminimumkan untuk menghilangkan risiko dan impak yang tidak diingini.

Tentunya dalam menjalankan pelbagai aktiviti, tentu ada risiko masing-masing. Kehadiran risiko diabaikan mesti dielakkan. Sebenarnya, risiko itulah yang mesti diatasi dengan rawatan tertentu.

Risiko adalah akibat dalam proses yang sedang berlangsung atau peristiwa yang diramalkan akan datang.

Terutama dalam situasi ketidaktentuan atau disebut VUCA ( Volality, Uncertainty, Complexity, Ambiguity ), sangat penting untuk melaksanakan pengurusan risiko.

Mengenai pengurusan risiko, berikut adalah penjelasan lengkap beserta definisi, jenis, hingga tahap pengurusan risiko.

Definisi Pengurusan Risiko

pengurusan Risiko

Pengurusan risiko adalah aktiviti yang mengkoordinasikan risiko dengan mengenal pasti, menganalisis, menilai, dan meminimumkannya untuk menghilangkan risiko dan impak yang tidak diingini.

Dalam perniagaan, pengurusan risiko sangat penting memandangkan ia memerlukan pengiraan yang teliti dalam menjalankan perniagaan. Pengurusan risiko dalam perniagaan bermaksud proses menetapkan syarat untuk mengatasi risiko aliran tunai dalam perniagaan.

Kegiatan pengurusan dalam perniagaan sangat penting untuk dijalankan agar dapat mengekalkan perjalanan perniagaan. Sekiranya ia tidak diurus dengan baik, ia akan membawa kesan buruk kepada kebankrapan peniaga.

Jenis Pengurusan Risiko

Pengurusan Risiko

Kewangan

Perniagaan akan berjalan dengan baik sekiranya kewujudan kewangan diurus dengan baik. Perkara ini perlu diketahui kerana tujuan asas perniagaan itu sendiri adalah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Akibat daripada risiko kewangan boleh membawa maut kerana sering kali kegagalan dalam perniagaan berlaku kerana ketidakmampuan menguruskan kewangan. Keadaan aliran tunai yang tidak kemas , rekod kewangan yang tidak teratur, hutang tunggakan adalah beberapa penyebab risiko kewangan kepada perniagaan.

Baca juga: 100+ Contoh Kata Standard dan Bukan Piawai + Penjelasan [DIKEMASKINI]

Untuk mengelakkan risiko kewangan, setiap kali anda memulakan perniagaan, anda perlu memperhatikan masalah kewangan. Antaranya ialah mengenai kecairan, kredit dan cukai.

Operasi

Jenis risiko operasi adalah situasi yang berkaitan dengan proses dalaman dalam perniagaan. Risiko ini boleh berlaku disebabkan oleh kesalahan manusia ( kesalahan manusia ), sistem yang tidak dioptimumkan untuk berlakunya bencana yang tidak dijangka.

Oleh itu, untuk mengatasi risiko operasi tersebut, perlu mengira secara berkala secara berkala.

Oleh itu, pelancong perniagaan akan lebih waspada dalam menghadapi risiko operasi yang berlaku atau akan berlaku.

Strategik

Pengurusan risiko strategik adalah bentuk pengurusan yang menangani risiko membuat keputusan dalam perniagaan.

Sekiranya terdapat kesalahan dalam membuat keputusan, ia akan menghasilkan proses perniagaan yang lancar.

Tahap Pengurusan Risiko

Pengurusan Risiko

Setelah mengetahui bahawa pengurusan risiko sangat penting, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menguruskan pengurusan risiko.

1. Pengenalpastian risiko

Sebelum meneka risiko yang dihadapi, anda harus mengenal pasti risiko tersebut terlebih dahulu. Kemungkinan risiko yang timbul dalam proses perniagaan.

Ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, peraturan dan sebagainya.

2. Menilai Risiko

Setelah menjalankan tahap pengenalpastian risiko, proses seterusnya adalah penilaian setiap kemungkinan risiko. Ini dapat dilihat dari kesan risikonya.

Di samping itu, kemungkinan berapa kali risiko berlaku juga perlu diambil kira. Menilai risiko dengan tepat dilakukan untuk meletakkan pelbagai risiko mengikut keutamaan.

3. Pengurusan

Dalam menghadapi risiko, tindak balas terhadap risiko tersebut harus tepat sasaran. Pengurusan risiko atau tindak balas oleh ahli perniagaan sangat penting untuk membentuk portfolio cara lengkap untuk bertindak balas terhadap setiap risiko yang timbul.

Baca juga: Karnivor, Herbivora, Omnivor: Penjelasan, Karakteristik dan Contoh

Inilah cara untuk bertindak balas terhadap risiko dalam perniagaan:

a. Mengelakkan risiko

Lakukan tindakan untuk mengelakkan risiko yang akan berlaku. Contohnya, apabila ada kekhawatiran tentang kesetiaan pekerja, ia mesti dijangkakan dengan pemilihan pekerja baru yang ketat.

b. Pengurangan risiko

Mengurangkan kesan yang telah berlaku. Contohnya ialah kawalan rutin terhadap syarikat dalaman.

c. Memindahkan risiko

Tindakan menguruskan risiko dengan memindahkan risiko kepada pihak lain seperti insurans.

d. Pengekalan Risiko

Pengurusan risiko dengan menangani risiko ini. Risiko boleh berlaku di luar kawalan dan cara terakhir untuk mengatasinya adalah menghadapinya. Contohnya ialah risiko bencana alam.

4. Pelaksanaan

Langkah seterusnya setelah menentukan sikap adalah pelaksanaan. Kemudian tiba masanya untuk menerapkan pelbagai peringkat pengurusan risiko dalam perniagaan atau projek yang sedang dijalankan.

5. Penilaian

Tahap terakhir dalam aktiviti adalah penilaian. Penilaian adalah mustahak untuk dilakukan agar kesalahan risiko yang sama akan berulang dalam projek seterusnya yang akan datang.

Di samping itu, penilaian adalah penting untuk menilai sama ada langkah-langkah dalam pengurusan risiko yang telah diambil adalah betul atau tidak.

Sekiranya tidak betul, maka pengurusan risiko harus dirumuskan semula sebagai sikap yang tepat untuk menangani risiko.


Ini adalah penjelasan mengenai pengurusan risiko termasuk definisi, jenis dan tahap. Semoga ini bermanfaat.