Mengapa Dunia belum menjadi negara maju? (* Tidak Politik)

Sehingga 2019, World masih merupakan negara yang sedang membangun.

Sebelum kita mengetahui mengapa Dunia masih merupakan negara yang sedang membangun, kita perlu mengetahui definisi apa maksud negara membangun.

Negara membangun adalah negara di mana kualiti atau kesejahteraan penduduknya masih rendah atau di peringkat pembangunan.

Dari definisi ini, kita juga perlu mengetahui bagaimana sebuah negara dikatakan mempunyai kebajikan yang tinggi. Sudah tentu, kesejahteraan penduduk sesebuah negara dapat diukur dengan beberapa petunjuk atau penanda aras.

Beberapa petunjuk yang dimaksudkan adalah:

  • Pendapatan per kapita
  • Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK)
  • Jangka hayat
  • Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
  • Indeks Gini

Dari beberapa tanda aras di atas, Dunia masih belum dapat memenuhi jumlah atau jumlah yang ditentukan untuk menjadi negara maju. Semua negara di dunia mesti memenuhi tanda aras di atas untuk menjadi negara maju.

Apa usaha pemerintah untuk menjadikan Dunia sebagai negara maju? Adakah mungkin Dunia menjadi negara maju?

Sebenarnya, Dunia mempunyai banyak potensi untuk menjadi negara maju. Kita sebagai warga negara diminta untuk mengembangkan dan menguasai potensi negara kita sendiri.

Dunia mempunyai banyak sumber semula jadi dan banyak produk perlombongan. Oleh itu, kita mesti menguasai sains pengurusan sumber semula jadi.

Sejauh ini, sumber daya Dunia kebanyakannya dieksport ke luar negara dalam bentuk bahan mentah, dan Dunia juga mengimport banyak barang jadi dari luar negara. Sehingga jika berterusan seperti itu, ekonomi kita tidak akan berkembang dengan pesat.

Baca juga: Louis Pasteur, Penemu Vaksin

Selain dari sumber semula jadi, World juga mempunyai kepelbagaian budaya yang bernilai tinggi. Sudah tentu ia juga memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara, misalnya dengan menerapkan ekonomi kreatif berdasarkan budaya tempatan dan masakan daerah.

Jangka hayat dunia terus meningkat setiap tahun, walaupun belum mencapai had minimum.

Ini sebahagiannya disebabkan oleh kekurangan kemudahan kesihatan di kawasan pedalaman desa.

Walaupun telah banyak usaha pemerintah dalam hal ini, sebenarnya usaha pemerintah masih belum maksimal. Ini dapat dilihat dengan jelas di kawasan terpencil, terutama di kawasan perbatasan yang masih kekurangan kemudahan kesihatan dan pemakanan yang mencukupi.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) mempunyai definisi pembangunan yang luas. Perkembangan yang dimaksudkan lebih terarah pada kualiti manusia.

Komponen asas pengiraan adalah jangka hayat, tahap pendidikan seperti yang dilihat dari pekali kadar literasi, rata-rata panjang persekolahan, dan perbelanjaan penggunaan.

Tanda aras terakhir ialah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran tahap ketidaksamaan pendapatan penduduk negara.

Pekali ini berkadar songsang dengan kesejahteraan penduduk.

Ini bermakna bahawa semakin rendah tahap ketaksamaan penduduk, semakin makmur sesebuah negara. Sebaliknya juga berlaku.

Indeks Gini yang tinggi disebabkan oleh pendapatan rakyat yang tidak sama. Ini banyak berlaku kerana penipuan oleh pegawai yang menyalahgunakan kedudukan mereka. Jumlah rasuah di Dunia menyebabkan jurang yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin.

Untuk menjadi negara maju bukanlah sesuatu yang mudah. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, perlu juga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kita sebagai generasi muda harus terus berusaha dan mencipta inovasi dan bijak menggunakan semua kekayaan semula jadi dan budaya untuk generasi kita yang akan datang.

Baca juga: Sebab Ilmiah di Sebalik Jatuh Cinta

Catatan ini adalah penghujahan pengarang. Anda juga boleh membuat tulisan anda sendiri mengenai Saintif dengan menyertai Komuniti Saintif