Cukai adalah: fungsi dan jenis

cukai adalah

Cukai adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, cukai juga merupakan alat untuk menyamakan pendapatan rakyat dan digunakan sebagai sumber pembangunan negara bagi pemerintah.

Contohnya, membayar cukai lebuh raya maka anda akan menikmati pembinaan jalan dan pembaikan jalan raya di kawasan tempat anda tinggal.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 mengenai peruntukan dan prosedur umum untuk percukaian. Cukai adalah sumbangan wajib kepada negara yang dihutang oleh individu atau entiti yang menarik berdasarkan undang-undang, tanpa menerima timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat yang paling besar

Dari segi timbal balik, kita tidak dapat merasakan pembayaran pajak secara langsung, sumbangan pajak dibuat berdasarkan norma hukum dan bersifat kompulsif sehingga tidak membayar cukai dianggap melanggar undang-undang.

Kita mungkin merasakan kesan membayar cukai di masa depan, melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi dan banyak lagi. Oleh itu, kita sebagai warganegara yang baik wajib membayar cukai.

Fungsi Cukai Adalah ...

Cukai mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dari segi pembangunan.

Cukai yang diperoleh dari rakyat kemudiannya akan menjadi sumber pendapatan dan membiayai semua perbelanjaan pembangunan. Nah, ada beberapa fungsi cukai.

1. Fungsi belanjawan (fungsi anggaran)

Cukai adalah sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai perbelanjaan negara.

Oleh itu, fungsi cukai sebagai sumber pendapatan negara mempunyai objektif untuk mengimbangkan perbelanjaan negara dengan pendapatan negara.

Baca juga: Fungsi Cukai Adalah: Fungsi, dan Jenis [LENGKAP]

2. Set Fungsi

Cukai sebagai alat untuk mengatur dasar negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi kawalan merangkumi:

  1. Sebagai alat untuk mengekang kadar inflasi
  2. Sebagai alat untuk mendorong aktiviti eksport, misalnya, seperti cukai eksport barang
  3. Pajak sebagai alat untuk melindungi barang yang dihasilkan dalam negeri, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  4. Cukai digunakan untuk mengatur dan menarik pelaburan modal untuk membantu ekonomi negara.

3. Fungsi penyamaan

Cukai digunakan untuk mengimbangkan dan mengukur pembahagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi penstabilan

Cukai berfungsi untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya ketika terjadi inflasi, pemerintah menetapkan cukai yang tinggi sehingga jumlah wang yang beredar dapat dikurangkan.

Berbeza dengan keadaan deflasi atau kemerosotan ekonomi, cara pemerintah melakukan penurunan cukai sehingga jumlah wang yang beredar dapat ditingkatkan.

Jenis-Jenis Cukai

Cukai mengikut jenis dapat dilihat dari sifat, subjek dan objek serta lokasi pengumpulan.

1. Cukai secara semula jadi

  • Cukai Langsung

Cukai langsung adalah cukai yang dikenakan kepada pembayar cukai secara berkala. Contoh cukai langsung ialah Cukai Tanah dan Bangunan (PBB) dan Cukai Pendapatan (PPh)

  • Cukai Tidak Langsung

Cukai tidak langsung adalah cukai yang hanya dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, cukai jualan mewah, yang hanya diperoleh apabila seseorang menjual barang mewahnya.

2. Cukai berdasarkan subjek dan objek

Berdasarkan subjek dan objek, cukai dibahagikan kepada dua:

  • Cukai Objektif

Cukai yang dikenakan pada objek, misalnya, seperti cukai kenderaan, cukai import, bea cukai dan banyak lagi.

  • Cukai Subjektif

Cukai yang dikenakan ke atas subjek tersebut adalah seperti cukai pendapatan (PPh) dan cukai kekayaan.

3. Cukai Berasaskan Agensi

Cukai berdasarkan agensi terbahagi kepada dua, iaitu cukai negeri dan cukai tempatan

  • Cukai Negeri
Baca juga: Panduan Penanaman Ternakan dan Ikan Lele [PENUH]

Cukai negeri adalah cukai yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat melalui direktorat jeneral yang berkenaan. Contoh cukai negeri seperti Cukai Nilai Tambah (PPN), Cukai Pendapatan (PPh), dan Cukai Tanah dan Bangunan (PBB).

  • Cukai tempatan

Pajak tempatan diserahkan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Maklumlah, orang yang dikenakan cukai ini adalah orang di kawasan itu.

Contoh cukai tempatan ialah cukai hiburan, cukai restoran, cukai tarikan pelancong, dan sebagainya.