Pentadbiran: Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Karakteristik

pentadbiran adalah

Pentadbiran adalah perniagaan dan aktiviti yang berkaitan dengan melaksanakan dasar untuk mencapai tujuan.

Apa yang terlintas di fikiran anda apabila anda mendengar atau membaca perkataan "pentadbiran"? Mungkin anda akan menentukan pentadbiran sebagai aktiviti mencatat.

Ini sama sekali tidak salah, kerana aktiviti pentadbiran termasuk mencatat.

Berikut ini, mari kita kaji apa sebenarnya maksud pentadbiran dan fungsi serta objektif aktiviti pentadbiran.

Definisi Pentadbiran Adalah ...

Secara amnya

Secara umum, pentadbiran adalah perniagaan dan aktiviti yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar untuk mencapai tujuan. Gagasan pentadbiran juga terbahagi kepada dua, yaitu:

 • Memahami dalam erti kata yang sempit

  pentadbiran adalah aktiviti yang merangkumi mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, menaip, agenda, dan kegiatan lain yang bersifat teknikal.

 • Memahami dalam erti kata yang luas

  pentadbiran adalah keseluruhan proses kerjasama dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan melalui penggunaan kemudahan dan infrastruktur tertentu yang cekap dan berkesan.

Menurut pakar

Definisi pentadbiran menurut beberapa pakar adalah seperti berikut:

 • Menurut Ulbert Silalahi ,

  pentadbiran dalam erti kata yang sempit dikenali sebagai pentadbiran.

  Definisi pentadbiran dalam pengertian yang luas adalah aktiviti menyusun dan merekod data dan maklumat secara sistematik baik secara dalaman dan luaran yang berguna untuk memberikan maklumat dan memudahkan pengambilannya secara separa dan menyeluruh

 • Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson ,

  Pentadbiran adalah cabang ilmu pengurusan yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti pejabat yang efisien, kapan dan di mana kerja mesti dijalankan.

 • Menurut Sondang P. Siagian

  Pentadbiran, iaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua atau lebih orang berdasarkan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

 • Menurut George R. Terry ,

  Pentadbiran merancang, mengawal, dan mengatur pekerjaan pejabat, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya sehingga tujuan yang dinyatakan dapat dicapai.

 • Menurut Arthur Grager

  Pentadbiran, iaitu pentadbiran perkhidmatan dan komunikasi dalam bentuk huruf atau skrip dalam organisasi.

Baca juga: Integriti ialah: Definisi, Karakteristik, Faedah dan Contoh pentadbiran adalah

Objektif dan Fungsi Pentadbiran

Pentadbiran dijalankan bertujuan untuk:

 • Kembangkan program perniagaan
 • Menilai aktiviti organisasi
 • Memantau aktiviti pentadbiran
 • Menjamin keselamatan aktiviti perniagaan

Pentadbiran mempunyai fungsi berikut.

 1. Perancangan ( Perancangan ), adalah rencana yang memerlukan kegiatan administrasi, baik pengumpulan data, pemrosesan data, dan perencanaan.
 2. Pengaturan ( Pengorganisasian ), adalah usaha untuk mengatur dan membina komunikasi kerja agar matlamat organisasi dapat dicapai.
 3. Koordinasi ( Koordinasi ), adalah aktiviti untuk menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan kerja bawahan agar dapat mencapai kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.
 4. Laporan ( Pelaporan ), suatu aktiviti menyerahkan laporan kemajuan atau hasil suatu aktiviti kepada atasan, baik secara lisan atau tulisan.
 5. Penganggaran ( Penganggaran ), rancangan aktiviti dan pengurusan kewangan yang dilakukan secara berterusan.
 6. Penempatan ( Staffing ), adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, pengembangan, dan peralatan dalam organisasi.
 7. Taklimat ( Directing ), kegiatan bimbingan, nasihat, pesanan, agar tugas dapat dijalankan dengan sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ciri Pentadbiran

Ciri-ciri pentadbiran merangkumi:

 • Mempunyai tujuan yang jelas
 • Terdapat sekumpulan orang yang terdiri daripada dua atau lebih individu
 • Ada kerjasama
 • Terdapat proses perniagaan atau kerja
 • Ada kepemimpinan, bimbingan dan pengawasan

Inilah maklumat yang dapat saya sampaikan mengenai definisi pentadbiran secara umum, objektif, fungsi dan ciri pentadbirannya. Semoga dapat menambahkan wawasan kepada rakan pembaca.