Interaksi Sosial adalah ... Definisi, Karakteristik, Bentuk, Syarat dan Contohnya

pemahaman mengenai interaksi sosial

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamik yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan individu, kumpulan dan individu dengan kumpulan.

Dalam kehidupan seharian, kita tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan interaksi sosial, di mana interaksi ini berlangsung seumur hidup dalam komuniti.

Menurut Gillin dan Gillin yang dipetik oleh Soerjono Soekanto, Interaksi Sosial adalah hubungan sosial yang dinamik yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan individu, kumpulan ke kumpulan dan individu ke kumpulan.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Macionis menyampaikan bahawa interaksi sosial adalah proses di mana orang bertindak dan bertindak balas antara satu sama lain dalam hubungan atau hubungan.

interaksi sosial adalah

Ciri-ciri Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri berikut.

1. Bilangan pelakon lebih dari satu orang. Interaksi memerlukan tindakan dan reaksi. Seseorang memberikan tindakan atau tindakan, syarat untuk interaksi berlaku sekiranya tindakan itu ditanggapi oleh orang lain.

2. Interaksi sosial menggunakan komunikasi dengan simbol tertentu. Simbol di sini bermaksud bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol ini mesti difahami oleh setiap pihak yang berinteraksi supaya komunikasi berjalan dengan lancar.

3. Interaksi sosial mengandungi dimensi masa termasuk masa lalu, masa kini dan masa depan. Ini bermaksud bahawa interaksi sosial dalam masyarakat, ada konteks masa yang menentukan batas interaksi ini.

4. Ada tujuan yang ingin dicapai. Kedua-dua pihak yang berinteraksi tentunya mempunyai matlamat yang ingin dicapai. Tidak selalu antara kedua-dua pihak mempunyai tujuan yang sama, interaksi ini dapat menimbulkan kerjasama atau menimbulkan konflik.

Baca juga: Interaksi Sosial adalah - Definisi dan Penjelasan Lengkap

Bentuk Interaksi

Interaksi sosial mempunyai dua bentuk, iaitu bentuk pergaulan dan interosiasi sosial.

1. Bentuk Interaksi Sosial Bersekutu

Bersekutu adalah satu bentuk interaksi sosial positif yang dapat menghasilkan perpaduan.

Terdapat beberapa jenis interaksi sosial bersekutu:

 • Kerjasama = usaha yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.
 • Akomodasi = usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik oleh pihak yang berperang.
 • Asimilasi = percampuran dua budaya yang bergabung menjadi budaya baru.
 • Akulturasi = Penerimaan semua elemen baru menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur lama.

2. Bentuk interaksi sosial yang disosiatif

Dissociative adalah bentuk interaksi sosial negatif yang boleh menyebabkan perpecahan.

Terdapat beberapa jenis interaksi sosial disosiatif:

 • Pembangkang = usaha individu atau kumpulan untuk menentang atau menyalahkan lawan, pelakunya disebut pembangkang
 • Persaingan = percubaan yang dibuat untuk bersaing untuk mendapatkan sesuatu.
 • Kontroversi = di dalamnya merangkumi penolakan, penolakan, hasutan atau pengkhianatan.
interaksi sosial adalah

Syarat kejadian

Interaksi sosial tidak berlaku jika tidak memenuhi dua syarat ini, iaitu hubungan sosial dan komunikasi.

1 . Kenalan sosial

Hubungan sosial berasal dari bahasa Latin atau kata ganti yang bermaksud bersama dan tangere yang bermaksud menyentuh. Hubungan bermaksud saling menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, hubungan tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fizikal, kerana orang dapat berbicara melalui telefon, telefon bimbit atau surat.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu syarat untuk interaksi sosial kerana dengan komunikasi, mesej yang ingin kita sampaikan disampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah aktiviti menafsirkan tingkah laku (pergerakan fizikal, pertuturan atau sikap) dan perasaan yang disampaikan.

Terdapat lima elemen utama dalam komunikasi

 • Komunikator

  Orang yang menyampaikan mesej.

 • Komunikator

  Orang atau kumpulan orang yang menerima mesej itu.

 • Mesej

  Mesej yang diperoleh adalah dalam bentuk maklumat, interaksi atau perasaan.

 • Media

  Alat untuk menyampaikan mesej.

 • Kesan

  Kesan mesej yang disampaikan.

Baca juga: Kegiatan Ekonomi: Pengeluaran, Pengedaran dan Penggunaan [LENGKAP]

Contoh Interaksi Sosial

Dalam kehidupan seharian kita sering melihat interaksi bersekutu dan disosiatif.

Contoh interaksi sosial bersekutu: pemilihan ketua RT atau RW dan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli

Contoh interaksi sosial disosiatif: pergaduhan antara penyokong bola sepak dan rusuhan semasa demonstrasi.