Perubahan Sosial: Definisi, Teori, Contoh, dan Perbincangan

teori perubahan sosial

Teori perubahan sosial mempunyai empat teori, iaitu teori evolusi, teori konflik, teori kitaran dan teori linear. Ini berisi perubahan dalam pengorganisasian masyarakat, seperti pembagian kerja yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Adakah anda pernah membaca teori perubahan sosial? Oleh itu, sebelum mengkaji teori ini, anda harus mengkaji makna perubahan sosial.

Ini kerana perubahan sosial mempunyai pelbagai kesan, baik positif dan negatif mengikut kemampuan masyarakat untuk menguruskannya.

Definisi Perubahan Sosial

Menurut Kingley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang berlaku dalam fungsi dan struktur masyarakat.

Sementara itu, Sarjono Soekanto menyatakan bahawa perubahan sosial adalah perubahan institusi sosial yang kemudian mempengaruhi sistem sosial.

Pada hakikatnya, perubahan sosial merujuk kepada perubahan yang berlaku dalam masyarakat.

Lalu, apa yang menyebabkan perubahan sosial?

Punca Perubahan Sosial

Perubahan sosial disebabkan oleh pelbagai faktor, iaitu

  • Faktor dalaman
  • Faktor luaran

Faktor dalaman perubahan sosial meliputi peningkatan dan penurunan populasi, adanya pelbagai penemuan baru, konflik yang berlaku dalam masyarakat, dan berlakunya revolusi.

Sementara itu, faktor luaran yang menyebabkan perubahan sosial termasuk:

  • Faktor semula jadi seperti bencana, perang,
  • dan pengaruh budaya lain.

Setelah mengetahui faktor penyebabnya, anda juga harus mengetahui faktor pendorong perubahan sosial, iaitu hubungan dengan budaya lain, kemajuan sistem pendidikan, populasi heterogen, dan lain-lain.

Selain itu, perubahan sosial juga dapat dihambat oleh interaksi minimum dengan masyarakat lain, perkembangan sains dan teknologi yang perlahan, halangan ideologi, dan sebagainya. Baiklah, cuba sebutkan faktor penghambat perubahan sosial yang ada di sekitar tempat anda.

teori perubahan sosial

Teori Perubahan Sosial

Paling tidak, perubahan sosial mempunyai empat teori, iaitu teori evolusi, teori konflik, teori kitaran, dan teori linear.

Baca juga: Sistem Rembesan Manusia, Organ Berpengaruh + Bagaimana Ia Berfungsi

Teori evolusi didasarkan pada pemikiran Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan Ferdinand Tonnies. Ini berisi perubahan dalam pengorganisasian masyarakat, seperti pembagian kerja yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Teori evolusi selanjutnya diklasifikasikan ke dalam teori evolusi multilinier yang membincangkan peringkat perkembangan evolusi, seperti pertanian ke industri; teori evolusi sejagat yang mencadangkan perubahan linear yang tidak berulang; dan evolusi teori unilinear yang berpendapat bahawa masyarakat sederhana berkembang menjadi masyarakat yang kompleks.

Kemudian, ada teori konflik yang menjelaskan bahawa perubahan disebabkan oleh konflik sosial. Teori ini berdasarkan pemikiran Karl Marx. Seterusnya adalah teori kitaran yang menyatakan bahawa perubahan berlaku berulang kali. Yang terakhir adalah teori linear yang menjelaskan bahawa perubahan dapat dirancang.

Jenis dan Contohnya

Setelah mengkaji teori perubahan sosial, ia akan mengkaji jenis dan contoh perubahan.

Dari segi masa, perubahan sosial merangkumi evolusi dan revolusi. Contoh evolusi adalah kehidupan manusia prasejarah dari memburu hingga ternakan dan pertanian. Sementara itu, contoh revolusi atau perubahan pesat adalah revolusi Perancis. Oleh itu, bolehkah anda memberikan contoh lain?

Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, perubahan sosial terbahagi kepada perubahan terancang seperti program perancang keluarga dan perubahan yang tidak dirancang seperti bencana alam yang memusnahkan kediaman.

Akhirnya, berdasarkan intensiti perubahan sosial, ia dapat dibahagikan kepada dua, iaitu perubahan kecil dan perubahan besar.

Contoh perubahan kecil adalah perubahan fesyen pakaian yang tidak banyak memberi kesan, sementara perubahan besar adalah penemuan mesin wap yang menyebabkan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Perubahan besar memberi kesan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Itulah perbincangan mengenai perubahan sosial. Perubahan ini juga memberi kesan positif dan negatif. Oleh itu, orang memerlukan pendidikan agar perubahan selalu membawa kepada perkara positif. Oleh itu, fahami maksudnya, teori perubahan sosial, kepada jenis dan contohnya dengan teliti.