Jenis Teori Kedaulatan dan Penjelasannya

teori kedaulatan

Teori teori kedaulatan adalah kuasa atau autoriti tertinggi di negara dalam sistem pemerintahan. Ini terbahagi kepada beberapa jenis seperti teori kedaulatan ilahi, kedaulatan undang-undang, dan sebagainya.

Secara etimologi, kedaulatan bermaksud kekuatan tertinggi yang diambil dari bahasa Arab, iaitu Daulah yang bermaksud kekuatan sedangkan dalam bahasa Latin ia adalah supremus atau tertinggi.

Secara harfiah, teori kedaulatan adalah kuasa atau kuasa tertinggi di sebuah negara dalam sistem pemerintahan.

Peraturan pakar perlembagaan dan perundangan menjelaskan tentang sumber pengesahan autoriti tertinggi melalui beberapa teknik, iaitu doktrin, pengajaran dan teori kedaulatan.

Menurut pakar perlembagaan dari Perancis pada tahun 1500-an, terdapat 4 sistem kedaulatan, iaitu asli, kekal, tunggal dan tidak terhad.

Jadi, terdapat beberapa jenis teori kedaulatan di dunia ini yang disampaikan oleh pakar negara.

Dalam Falsafah Politik (2015) oleh Budiono Kusumohamidjojo mengenai teori kedaulatan, teori kedaulatan dibahagikan berdasarkan asal-usul sejarah, antara lain.

teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan ini adalah kekuatan tertinggi di sebuah negara yang berasal dari Tuhan. Dalam teori ini, perlu diketahui bahawa perintah dan kuasa pemimpin negara dianggap sama dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka, kerana mereka dipercayai dan dipilih oleh beberapa orang yang secara semula jadi mampu memimpin kekuasaan serta menjadi wakil Tuhan di dunia ini.

Negara yang mematuhi teori ini termasuk Jepun, Belanda, dan Ethiopia. Di mana teori ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Augustine (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F Hegel (1770-1831) dan FJ Stahl (1802-1861)

Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan yang bertanggungjawab mengurus semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan duniawi.

Baca juga: Jenis corak aliran sungai (lengkap) berserta gambar dan penjelasan

Kekuasaan tertinggi ada di tangan raja, raja memerintah secara mutlak dan benar sehingga apa sahaja yang dapat dilakukan oleh raja sama ada bertindak zalim atau tidak tunduk kepada perlembagaan.

Negara yang menggunakan teori ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan England. Teori ini dipelopori oleh Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya II Principle, Niccolo berpendapat bahawa sesebuah negara mesti dipimpin oleh raja yang mempunyai banyak kuasa.

Teori Kedaulatan Negara

Dalam teori ini, sebuah negara berdaulat sepenuhnya dan menjadi institusi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi, negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan di negara ini sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada negara, termasuk undang-undang di negara ini, kerana undang-undang yang dibuat oleh negara.

Pemimpin diktator adalah perwujudan teori kedaulatan negara dengan menerapkan sistem pemerintahan zalim. Negara-negara yang mematuhi teori ini adalah seperti Jerman ketika dipimpin oleh Hitler, Rusia ketika dipimpin oleh Stalin dan Perancis semasa pemerintahan Raja Louis IV.

Teori ini juga dikongsi oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Jean Bodin (1530-1596), F. hegel (1770-1831), G. Jelinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958).

Teori Rule of Law

Teori kedaulatan ini menjelaskan bahawa pihak berkuasa tertinggi adalah patuh dan tunduk pada undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan tertinggi dan dilihat sebagai sumber semua kuasa di negeri ini.

Undang-undang bertindak sebagai komandan dalam kehidupan negara, sehingga undang-undang harus ditegakkan dan pentadbiran negara harus dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Semua warga negara dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hukum seperti menghormati undang-undang dan mematuhi undang-undang yang berlaku, pelanggaran undang-undang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Teori ini diadopsi oleh beberapa tokoh seperti Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit. Negara-negara yang mengadopsi teori ini adalah Dunia dan Switzerland.

Baca juga: Narasi: Definisi, Tujuan, Karakteristik, Jenis dan Contoh

Teori Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan mempunyai kuasa tertinggi di tangan rakyat, oleh itu kesahihan atau pemilihan wakil rakyat dalam pemerintahan berasal dari rakyat.

Teori ini menekankan analogi rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang bermaksud bahawa rakyat memberikan kuasa wakil mereka yang menduduki badan eksekutif dan perundangan untuk melindungi hak-hak rakyat dan dapat memimpin rakyat.

Dalam praktiknya, teori ini banyak diterima oleh negara-negara demokratik seperti Dunia, Amerika Syarikat dan Perancis. Pencetus teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti JJ. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Mostesquieu.