Budaya adalah - Definisi, Fungsi, Karakteristik dan Contoh (LENGKAP)

budaya adalah

Budaya adalah gaya hidup yang berkembang dalam kumpulan atau masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Budaya mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam karya seni yang tidak abadi oleh pengaruh budaya.

Oleh itu, lama-kelamaan budaya kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara mendalam makna budaya, ciri-ciri budaya, bersama dengan contoh budaya yang ada di Dunia.

Definisi budaya

Menurut Kamus Bahasa Dunia Besar, makna budaya adalah sesuatu yang berasal dari pemikiran, adat istiadat, budaya maju atau kebiasaan yang sukar diubah.

Sebilangan sarjana juga mempunyai pemahaman yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan budaya. Pakar yang menyumbangkan pemikiran mereka termasuk:

 • E. B Taylor di Soekanto

  Budaya adalah kompleks yang merangkumi pengetahuan tentang kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat istiadat dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

 • Selo Soemardjan dan Soelaeman Somardi

  Budaya sebagai semua karya, rasa dan kreativiti masyarakat.

 • Koentjaraningrat  

  Budaya didefinisikan sebagai semua kekuatan dan aktiviti manusia untuk memupuk dan mengubah alam semula jadi.

 • Linton

  Budaya adalah keseluruhan sikap & corak tingkah laku dan pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwarisi & dimiliki oleh anggota masyarakat tertentu.

 • Parsudi Suparian

 • Ki Hajar Dewantara

  Budaya adalah hasil perjuangan masyarakat di alam dan era yang memberikan bukti kemakmuran dan kemuliaan hidup. Usaha perjuangan ini dapat menghadapi dan menangani pelbagai kesukaran dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat.

Original text


Baca juga: Petua Trik Lulus Pilihan Ujian Surat Kabar (Gunakan Kaedah Ini)

Ciri budaya

Dalam mengenal pasti budaya atau budaya, anda dapat melihatnya dari ciri-ciri berikut.

 • Budaya bersifat universal, tetapi manifestasi budaya mempunyai ciri khas sesuai dengan keadaan dan lokasi. 
 • Dinamik, sistem yang berubah sepanjang masa
 • Selektif, menggambarkan corak tingkah laku pengalaman manusia yang terhad
 • Mempunyai unsur budaya yang saling berkaitan
 • Etnosentrik bermaksud melihat budaya seseorang sebagai budaya terbaik atau menganggap budaya lain sebagai budaya standard.
 • Budaya mengisi dan menentukan perjalanan hidup manusia.

Contoh budaya

1. Batik

Batik adalah kraf yang mempunyai nilai seni yang tinggi dan telah menjadi sebahagian daripada budaya Dunia (terutama Jawa). Batik juga merupakan warisan nenek moyang dunia sejak zaman berzaman.

budaya adalah

Sejarah perkembangan batik di Dunia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan setelahnya. Dalam beberapa catatan, batik sebagian besar dilakukan selama kerajaan Mataram, kemudian dikembangkan di kerajaan Solo dan Yogyakarta.

2. Karapan Sapi

budaya adalah

Karapan sapi adalah istilah untuk perlumbaan lembu yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam perlumbaan ini, sepasang lembu yang menarik sejenis kereta kayu didorong dalam perlumbaan pantas melawan sepasang lembu lain.

3. Ngaben

budaya adalah

Ngaben adalah upacara pembakaran badan yang dilakukan oleh penganut Hindu di Bali. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan arwah ahli keluarga yang telah meninggal dunia yang akan ke tempat rehat terakhir.