Sistematik Surat Permohonan Kerja (+ Contoh Terbaik)

sistematik surat permohonan pekerjaan

Sistematika surat permohonan pekerjaan merangkumi: Tempat dan tanggal pembuatan surat, Nomor surat, Lampiran, hal-hal, dan banyak lagi yang dibincangkan dalam artikel ini.

Sebagai seseorang yang telah lulus dari peringkat pendidikan, baik formal maupun non-formal, tentunya anda memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan sistematik surat permohonan pekerjaan.

Supaya anda tidak terjebak pada surat permohonan yang salah dan mengakibatkan anda tidak diterima di pekerjaan yang diinginkan. Lihat perkara berikut.

Memahami surat permohonan pekerjaan

Surat permohonan pekerjaan adalah surat rasmi yang mengandungi kepentingan pemohon pekerjaan kepada pemilik pekerjaan sehingga mereka dapat membuat mereka berdua saling terhubung dalam pekerjaan yang bekerjasama antara satu sama lain.

Secara umum, surat permohonan pekerjaan berfungsi sebagai media untuk permohonan pekerjaan.

sistematik surat permohonan pekerjaan

Sistematik Surat Permohonan Kerja

Secara umum, sistematik surat permohonan adalah kerjasama dengan surat rasmi.

Sistematik surat permohonan pekerjaan merangkumi:

Secara umum, struktur dalam surat permohonan pekerjaan merangkumi:

 1. Tempat dan tarikh penulisan
 2. Nombor rujukan
 3. Lampiran
 4. Perkara atau perkara
 5. Alamat destinasi
 6. Salam
 7. Kandungan
 8. Identiti Pemohon
 9. Destinasi
 10. Lampiran
 11. Penutup
 12. Tandatangan pemohon.

Sistematik ini terdiri daripada beberapa maklumat bermula dari tempat dan tarikh surat, lampiran dan subjek, alamat surat, ucapan, alenia hingga tanda tangan dan nama terang pemohon. Untuk lebih jelas, perhatikan tulisan di bahagian seterusnya.

Contoh Surat Permohonan Kerja yang Sistematik

Jakarta, 15 Jun 2020

Lampiran: Satu Helaian

Subjek: Permohonan Pekerjaan

Sayang. Pengurus PT Berkah Sentausa

Jalan Kartini No. 9

Jakarta Selatan

Yang benar, berdasarkan maklumat yang saya terima dari risalah, bahawa syarikat yang anda pimpin memerlukan pekerja di bidang Pentadbiran, oleh itu saya yang bertandatangan di bawah ini:

Baca juga: Tarian Wilayah 34 Provinsi [PENUH + GAMBAR]

nama: Nur Cahyaningrum

tempat, tarikh lahir: Jakarta, 11 April 1995

jantina wanita

status: belum berkahwin

Islam

pendidikan / jabatan: Pentadbiran Pejabat S-1

alamat: Jln. Sultan Agung No. 8 Jakarta Selatan

Nombor telefon bimbit: 081234567890

Dengan ini mengemukakan permintaan kepada Tuan / Puan, agar anda dapat dilantik sebagai pekerja di syarikat yang anda pimpin.

Untuk pertimbangan anda, saya dengan ini melampirkan:

 1. Salinan diploma terakhir berserta transkrip yang disahkan, masing-masing satu helaian
 2. 3 keping gambar berukuran 3 × 4 cm
 3. Salinan kad pengenalan
 4. Riwayat Hidup
 5. Sijil Kesihatan
 6. Sijil tingkah laku yang baik.

Oleh itu, saya mengemukakan surat permohonan ini, saya harap anda akan mempertimbangkannya. Terima kasih kerana memberi perhatian.

Selamat sejahtera,

(Nur Cahyaningrum)