Apakah Tri Dharma Pengajian Tinggi? Bunyi dan Pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma Pengajian Tinggi adalah matlamat utama yang mesti dicapai oleh semua universiti di Dunia. Tri Dharma ini merangkumi aktiviti pendidikan, penyelidikan dan khidmat masyarakat.

Sekiranya anda seorang pelajar, anda mesti mengenali Tri Darma Perguruan Tinggi. Ini penting, anda tahu, maksudnya dan bagaimana melaksanakannya.

Terus dengarkan artikel ini hingga akhir, untuk mengetahui tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Memahami Tri Dharma Pengajian Tinggi

Tri Darma Perguruan Tinggi adalah matlamat yang mesti dilakukan dan dicapai oleh semua universiti di Dunia.

Tanggungjawab ini dilaksanakan oleh pelajar, pensyarah dan semua pihak yang terlibat dalam pengajian tinggi.

Kerana setiap universiti mesti melahirkan orang-orang terpelajar yang mempunyai semangat tinggi, kritis, kreatif, berdikari, dan inovatif untuk membina negara dalam pelbagai sektor mengikut kemampuan mereka.

Kandungan Tri D ar ma Pengajian Tinggi

Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri daripada 3 poin, iaitu:

1. Pendidikan dan Pengajaran

Ini adalah titik pertama dan terpenting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Proses pendidikan dan pengajaran mempunyai peranan penting dalam melahirkan graduan berkualiti tinggi agar dapat membawa bangsa ini ke arah negara yang lebih maju.

Sesuai dengan mukadimah perlembagaan 1945 yang berbunyi, mendidik kehidupan bangsa.

Jadi pendidikan dan pengajaran mesti menjadi sumber utama dan utama dalam mencapai matlamat pendidikan tinggi.

2. Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan dan Pembangunan, adalah sesuatu yang mesti selalu dilakukan oleh negara sekiranya ingin maju dalam sains dan teknologi.

Baca juga: 10 Laman Muat turun Filem Percuma [HUKUM] Terkini dan Paling Popular [HUKUM]

Penyelidikan juga merupakan faktor utama dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan masalah.

Terdapat dua jenis penyelidikan yang dilakukan, iaitu penyelidikan gunaan dan penyelidikan sains asas.

Penyelidikan terapan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada saat itu, sementara penyelidikan mengenai sains asas akan lebih penting di masa depan.

3. Khidmat Masyarakat

Untuk menyelesaikan dua perkara di atas, perlu menyelesaikan satu lagi, iaitu Khidmat Masyarakat.

Dalam hal ini, komuniti akademik mesti dapat bersosial dengan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan yang nyata dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan intelektual negara.

Seperti yang kita ketahui setakat ini, pelajar adalah buah mulut rakyat, agen perubahan dan sebagainya.

Pelaksanaan Tri Dharma Pengajian Tinggi

Tri Daarma Pengajian Tinggi adalah unit yang saling berkaitan.

Pendidikan dan pengajaran digunakan sebagai asas untuk memulakan penyelidikan dan pengembangan.

Sementara itu , aktiviti penyelidikan adalah langkah pertama dalam persiapan untuk melayani masyarakat. Sementara itu, khidmat masyarakat adalah objektif utama pendidikan dan penyelidikan.

Oleh itu, asas pendidikan dan pengetahuan perlu diperkukuhkan dengan sistem pengajaran yang baik di dalam kelas dan membina budaya pendidikan yang positif.

Contohnya, dengan mengembangkan budaya perbincangan, agar sikap kritis pelajar dipupuk.

Pelaksanaan titik kedua Tri Dharma Pengajian Tinggi dapat dilakukan dengan melakukan penyelidikan yang hasilnya digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk perkhidmatan pelajar kepada masyarakat , boleh berupa khidmat sosial, kaunseling, bantuan atau hal-hal lain.

Manakala bentuk khidmat pensyarah kepada masyarakat adalah dalam bentuk jurnal penyelidikan atau penemuan yang dapat membantu masyarakat.

Itulah ulasan Tri Darma Perguruan Tinggi. Semoga artikel ini bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan untuk pelajar khususnya, untuk lebih memahami maksud Tri Darma Perguruan Tinggi.